بایگانی برچسب برای: آنالیز داده های متاژنوم

نوشته‌ها

کارگاه آنالیز داده های متاژنوم

/
کارگاه آنالیز داده های متاژنوم انجمن بیوانفورماتیک ایران با همکاری …
  • آدرس پستی

    نشانی کامل پستی:تهران، میدان انقلاب،خیابان انقلاب، خیابان قدس، دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، گروه بیوانفورماتیک

  • info@ibis.org.ir
  • کد پستی

    ۱۴۱۷۶۱۴۳۳۵

  • 021۶۶۹۶۹۲۵۷

Iranian Bioinformatics Society (IBIS)

© کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به انجمن بیوانفورماتیک ایران می باشد.