ثبت نام – قدیمی

جهت دریافت کارت عضویت

پس از ثبت نام کارت ملی و دانشجویی خود را از قسمت حساب کاربری بارگذاری نمایید.