کارگاه های آشنایی با NGS، آنالیز داده های متاژنوم و ترنسکریپتوم

کارگاه های آشنایی با NGS، آنالیز داده های متاژنوم و ترنسکریپتوم انجمن بیوانفورماتیک ایران با همکاری انجمن زیست شناسی و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد واحد جهرم برگزار می کند. شماره تماس جهت دریافت اطلاعات بیشتر: 09368958706

کارگاه طراحی دارو

کارگاه طراحی دارو انجمن بیوانفورماتیک ایران با همکاری انجمن زیست شناسی و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد واحد جهرم برگزار می کند. شماره تماس جهت دریافت اطلاعات بیشتر: 09368958706

کارگاه آنالیز داده های ترنسکریپتوم

کارگاه آنالیز داده های ترنسکریپتوم با سرور گلکسی انجمن بیوانفورماتیک ایران با همکاری آزمایشگاه CBB گروه بیوانفورماتیک دانشگاه تهران برگزار می نماید: زمان برگزاری: جمعه، 29 آذر ماه شماره تماس جهت دریافت اطلاعات بیشتر: 09337998477 لینک ثبت نام : https://survey.porsline.ir/s/jejLOXZ

کارگاه آنالیز داده های متاژنوم

کارگاه آنالیز داده های متاژنوم انجمن بیوانفورماتیک ایران با همکاری آزمایشگاه سیستم های زیستی پیچیده و بیوانفورماتیک دانشگاه تهران برگزار می کند. عنوان کارگاه: آنالیز داده های متاژنوم با سرور گلکسی زمان برگزاری: پنجشنبه، 28 آذر ماه شماره تماس جهت دریافت اطلاعات بیشتر: 09337998477 لینک ثبت نام : https://survey.porsline.ir/s/9HkAtbT

کارگاه آنالیز داده های متاژنوم

کارگاه آنالیز داده های متاژنوم انجمن بیوانفورماتیک ایران با همکاری آزمایشگاه سیستم های زیستی پیچیده و بیوانفورماتیک دانشگاه تهران برگزار می کند: کارگاه آنالیز داده های متاژنوم، جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://survey.porsline.ir/s/ZTETILb