نظرات اعضا

نظر سنجی عملکرد انجمن علمی بیوانفورماتیک

اعضای محترم انجمن بیوانفورماتیک ایران

با عرض سلام و احترام

بدینوسیله از شما درخواست می گردد تا با شرکت در نظرسنجی عملکرد انجمن بیوانفورماتیک ایران در سال 1400 ما را در بهبود بخشیدن در عملکرد خود کمک و راهنمایی فرمایید.

نظرسنجی

1- اطلاع‌رساني فرايند فعاليت انجمن از طريق پايگاه اينترنتي به اعضاء انجمن
2- رضایت اعضاء حقیقی و حقوقی از عملکرد دبیرخانه انجمن
3- مشارکت اعضاء در تدوین برنامه استراتژیک وسند راهبردی انجمن
4- مشارکت اعضاء در محقق ساختن برنامه اجرایی سالانه مصوب در مجمع عمومی
5- همکاری و مشارکت اعضا قدیمی انجمن در افزایش تعداد اعضای حقیقی وحقوقی (داخلی و خارجی)
6- اطلاع رسانی انجمن در خصوص آشنایی با مصوبات مجمع عمومی سالیانه به اعضا
7- اطلاع رسانی انجمن در خصوص آشنایی با مصوبات هئیت مدیره به اعضا
8- همکاری و مشارکت اعضاء با کمیته‌های علمی وتخصص ملی- بین‌المللی انجمن
9- مشارکت و نحوه همکاری اعضا در تاثیر محتوای نشریات انجمن
10- مشارکت اعضاء در برگزاری مسابقات علمی ملی- بین المللی انجمن
11- میزان مشارکت اعضا در پروژه‌های واژه‌گزینی انجمن
12- حضور و مشارکت در همکاری اعضا در برگزاری همایش‌ها/ کنفرانس‌ها/ سمینارهای داخلی و خارجی
13- مشارکت و همکاری اعضاء در تدوین شاخص های مدیریت علمی در انجمن
14- مشارکت و همکاری اعضاء در تدوین شاخص‌های مرجعیت علمی در انجمن
15- اطلاع رسانی جهت حضور اعضاء در کرسی‌های نظریه‌پردازی و آزاد اندیشی درحوزه علم وفناوری که توسط انجمن برگزار میگردد
16- ایجاد تسهیلات در خصوص دسترسی اعضاء به آرشیو فعالیت انجمن از جمله مجموعه مقالات،مجلات،غیره... توسط دبیرخانه انجمن
17- حضور و مشارکت اعضاء در برگزاری سخنرانی‌های علمی، دوره‌ها و كارگاههاي آموزشی داخلی و خارجی انجمن
18- حضور و مشارکت اعضاء در اجرائی شدن پروژه ها و تحقیقات (پزوهشی ،مشاوره ای، نظارتی، اجرایی انجمن)
19- حضور و مشارکت اعضاء در برگزاری ویا اطلاع‌رسانی انجمن در خصوص جلسات مشترک با ارگانها و نهادهای سیاستگذار مانند (قطب‌های علمی- دانشگاهها- سازمان استاندارد......)
20- مشارکت و حضور اعضا در پروژهای بین المللی انجمن
21- میزان رضایت اعضاء حقیقی و حقوقی از عملکرد هئیت‌مدیره و بازرسین انجمن