برگزاری بزرگترین رویداد بین‌المللی بیوانفورماتیک کشور

سومین همایش بین‌المللی و دوازدهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران( ICB12) با همکاری:
انجمن بیوانفورماتیک ایران و دانشگاه علم و فنآوری مازندران
تاریخ برگزاری: نهم و دهم اسفندماه ۱۴۰۲
مهلت ارسال چکیده مقالات: ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲


برای اطلاعات بیشتر از وبسایت همایش دیدن فرمایید:

http://icb12.ibis.org.ir/