درباره انجمن

  تاریخ تاسیس: 1383/12/12

انجمن بیوانفورماتیک ایران

Iranian Bioinformatics Society (IBIS)

انجمن بیوانفورماتیک ایران با هدف گردهم آوردن اساتید، محققان و دانشجویان علاقه مند به بیوانفورماتیک تشکیل گردیده است. بیوانفورماتیک به عنوان یک علم بین رشته ای با هدف مطالعه سیستمهای زیستی در سطح سلولی و مولکولی با استفاده از مدلها و روشهای محاسباتی ایجاد گردیده است. از جمله اهداف اصلی این انجمن مطالعه، توسعه و گسترش دانش بیوانفورماتیک در دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی است.

چگونگی شکل گیری و تاسیس انجمن

با شکل گیری پروژه ژنوم انسانی در اواخر دهه 1980 میلادی و تعیین توالی کامل ژنوم انسان در سال 2003، حجم عظیمی داده حاصل گردید که نیازمند پردازش و آنالیز توسط رایانه و الگوریتم های رایانه ای در سالهای آتی است. امروزه فرایند پردازش داده از جمع آوری و نگهداری اطلاعات به سمت کشفیات جدید علمی در زمینه ناشناخته های علم زیست شناسی سوق داده شده و منجر به ایجاد دانش چند جانبه جدیدی به نام بیوانفورماتیک گردیده است.

در دنیای امروز بیوانفورماتیک از اهمیت بسزایی برخوردار است و از نظر امتیاز در بازارکار و  تحقیقات در رده بالایی قرار گرفته است، به طوری که بسیاری از صاحب نظران این علم را دانش کلیدی قرن 21 نامگذاری کرده اند. بدین ترتیب با توجه به جدید بودن این شاخه علمی و  سرعت بالای رشد آن در جهان، انجمن بیوانفورماتیک ایران در سال 1385 به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای این دانش در ایران تاسیس شد.

اهداف انجمن

  • گسترش، پیشبرد و ارتقای دانش بیوانفورماتیک
  • توسعه کیفی نیروهای متخصص
  • بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های بیوانفورماتیک و زیست شناسی محاسباتی

اعضای جدید هیات مدیره و بازرسین انجمن بیوانفورماتیک ایران

پس از بر گزاری باشکوه انتخابات در مجمع عمومی به تاریخ 1401/03/23 با حضور اعضای پیوسته، انجمن بیوانفورماتیک ایران مفتخر است اعضای جدید هیات مدیره و بازرسین خود را معرفی کند:
تصویرنام و نام خانوادگیسمتآدرس پست الکترونیک
Smiley faceدکتر مهدی صادقیرئیس
sadeghi@nigeb.ac.ir
Smiley faceدکتر محمدحسین کریمی جعفرینایب رئیسmhkarimimjafari@ut.ac.ir
Smiley faceدکتر نجمه صالحیخزانه دارnsalehi@ut.ac.ir
Smiley faceدکتر فاطمه زارع میرک آبادعضوf.zare@aut.ac.ir
Smiley faceدکتر زهرا صالحیعضوzsalehi@sina.tums.ac.ir
Smiley faceدکتر علیرضا فتوحی عضو علی البدلa.fotuhi@ut.ac.ir
Smiley faceدکتر حسام منتظری بازرسhesam.montazeri@ut.ac.ir

هیئت موسس انجمن بیوانفورماتیک

ردیفنام و نام خانوادگیرشته تحصیلیمرتبه علمی
1بهرام گلیاییبیوفیزیکاستاد
2الهه الهیزیست شناسیدانشیار
3هایده اهرابیانریاضیاتدانشیار
4مسعود محمودیفارماکولوژیاستاد
5حمید پزشکآماردانشیار
6چنگیز اصلاحچیریاضیاتاستادیار
7آرمین مددکار سبحانیفارماکولوژیاستادیار
8احمد شفیعیریاضیات محضدانشیار
9فرزاد دیده ورریاضیاتاستادیار
10زرین مینوچهربیوفیزیکاستادیار
11مهدی صادقیبیوفیزیکاستادیار

مجوز فعالیت انجمن بیوانفورماتیک ایران