تمدید مهلت ثبت نام و ارسال مقاله دومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران

مخاطبین محترم دومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران

آخرین مهلت ثبت نام و ارسال مقاله در این همایش، ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ اعلام شده است.

 لازم به ذکر است در انتهای دوره به تمام شرکت کنندگان گواهی حضور با مهر و امضای انجمن بیوانفورماتیک تعلق میگیرد.

همچنین، مقالات این کنفرانس از طریق ISC مورد نمایه قرار میگیرند.

سایت همایش:
 ICB11.IBIS.ORG.IR