تماس با ما

آدرس پستی

نشانی کامل پستی:تهران، میدان انقلاب، خیابان قدس، قبل از بلوار کشاورز، پلاک ۳۷، طبقه اول، گروه بیوانفورماتیک، مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک، دانشگاه تهران

کد پستی

کدپستی: ۱۴۱۷۷۶۳۱۳۱

پست الکرترونیک

پست الکترونیک: info@ibis.org.ir