انجمن علمی بیوانفورماتیک ایران- مقالات عمومی
Note

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۶/۱۹ | 
کاربر گرامی، بخش مقالات عمومی در زیرگروه های زیر جهت دسترسی شما کاربر گرامی تنظیم گردیده است.
 omics
 genomics
 transcriptomics
 proteomics
 metabolomics
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی بیوانفورماتیک ایران:
http://ibis.org.ir/find.php?item=1.72.32.fa
برگشت به اصل مطلب