انجمن علمی بیوانفورماتیک ایران- اطلاعات ثبت نام
عضویت در انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۶/۲۶ | 

برای عضو شدن در انجمن بیوانفورماتیک ایران، فرم عضویت را دریافت و  پس از تکمیل به همراه مدارک خواسته شده به دبیرخانه انجمن بیوانفورماتیک به نشانی الکترونیک info@ibis.org.ir ، ارسال نمایید.

 

برای دریافت فرم عضویت اینجا را کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی بیوانفورماتیک ایران:
http://ibis.org.ir/find.php?item=1.68.18.fa
برگشت به اصل مطلب