انجمن علمی بیوانفورماتیک ایران- اخبار رویدادها
seminar

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۶/۶ | 

پژوهشکده علوم زیستی برگزار می کند:

اولین گردهمایی در حوزه فلسفه زیست شناسی

به مناسبت هفتاد و دومین سال انتشار کتاب  What is Life

12-13 آبان 1395

حیات چیست؟

لینک ثبت نام

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی بیوانفورماتیک ایران:
http://ibis.org.ir/find.php?item=1.60.171.fa
برگشت به اصل مطلب