انجمن علمی بیوانفورماتیک ایران- اخبار رویدادها
Hamayesh

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۲۴ | 

اولین همایش دانشجویی با عنوان: علوم زیستی، آینده و شغل

با همکاری شرکت زیست فناور پارسیان،انجمن بیوانفورماتیک ایران، انجمن ژنتیک ایران، مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی و انجمن بیوتکنولوژی ایران در تاریخ 26 آذر ماه در سالن همایش مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد. 
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
شماره تلفن های: ٠٢١٢٢٤٣١٧٤٤ و ٠٢١٢٢٤٠٦٧٢٧
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی بیوانفورماتیک ایران:
http://ibis.org.ir/find.php?item=1.60.139.fa
برگشت به اصل مطلب