انجمن علمی بیوانفورماتیک ایران- اخبار رویدادها
workshop

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | 
کارگاه تئوری و عملی انگشت نگاری(PCR-DGGE)
Denaturing Gradient Gel Electrophoresis یا DGGE یکی‌ از روش های‌ مناسب‌ برای‌ آشکار سازی‌ تفاوت های نوکلئوتیدی می باشد. فرآورده‌های هم اندازه‌ واکنش زنجیره‌ پلی‌مراز (PCR) در صورتیکه‌ در نوع‌ توالی های بازی با یکدیگر متفاوت باشند، الگوی‌ واسرشتگی متفاوتی‌ را نشان‌ می‌دهند و از هم متمایز می شوند.
PCR-DGGE کاربرد فراوانی در شناسایی پروفایل میکروبی نمونه های محیطی (آب، خاک و پسماند و لجن، ریزگرد و حتی هوا)، مواد غذایی، بافت های مختلف جانوری (روده و مجاری گوارشی جانوران و ...) و گیاهی (ریشه و برگ) دارد. در این روش به ویژه در شناسایی میکروارگانیزم هایی که در محیط های کشت آزمایشگاهی قابل کشت نیستند کاربرد خواهد داشت. از دیگر کاربردهای این روش شناسایی جهش های مختلف در ژنتیک پژشکی است.
 در این دوره کوتاه مدت آموزشی، کارآموزان با عناوین زیر بطور تئوری و عملی آشنا خواهند شد:
 * مبانی تئوری تکنیک DGGE
* مبانی استخراج DNA از نمونه های مختلف و طراحی آغازگرهای ویژه
* Nested PCR * محلول سازی (محلول های اکریلامید، بافرهای مورد نیاز، مواد رنگ آمیزی)
 * طراحی و فورمولاسیون ژل گرادیانت اکریل آمید
 * آموزش کار با دستگاه گرادیانت میکر
* تهیه ژل و الکتروفورز
* رنگ آمیزی نیترات نقره
* تجزیه و تحلیل ژل
* استخراج باندها از ژل به منظور توالی یابی و نکات منحصر به فرد کلونینگ
* تجزیه و تحلیل توالی ها، بلاست و رسم درخت فیلوژنتیکی هم بر اساس ژل و هم بر اساس توالی با نرم افزار NTSYS و Mega6 (همراه داشتن لپ تاپ با ویندوز XP و flash memory فاقد ویروس توصیه می شود).

جهت دریافت فرم ثبت نام اینجا کلیک کنید
AWT IMAGE

جهت دریافت اطلاعات کارگاه اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی بیوانفورماتیک ایران:
http://ibis.org.ir/find.php?item=1.60.111.fa
برگشت به اصل مطلب