انجمن علمی بیوانفورماتیک ایران- ساختار پایگاه
Shora

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۵/۱۷ | 
انجمن بیوانفورماتیک ایران ترکیب جدید شوراهای خود را با اعضای هیئت مدیره و بازرسین به شرح زیر معرفی می نماید
 
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی بیوانفورماتیک ایران:
http://ibis.org.ir/find.php?item=1.58.126.fa
برگشت به اصل مطلب