انجمن علمی بیوانفورماتیک ایران- اهداف و برنامه‌ها
آشنایی با انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

چگونگی شکل گیری و تاسیس انجمن

با شکل گیری پروژه ژنوم انسانی در اواخر دهه 1980 میلادی و تعیین توالی کامل ژنوم انسان در سال 2003، حجم عظیمی داده حاصل گردید که نیازمند پردازش و آنالیز توسط رایانه و الگوریتم های رایانه ای در سالهای آتی است. امروزه فرایند پردازش داده از جمع آوری و نگهداری اطلاعات به سمت کشفیات جدید علمی در زمینه ناشناخته های علم زیست شناسی سوق داده شده و منجر به ایجاد دانش چند جانبه جدیدی به نام بیوانفورماتیک گردیده است.

در دنیای امروز بیوانفورماتیک از اهمیت بسزایی برخوردار است و از نظر امتیاز در بازارکار و  تحقیقات در رده بالایی قرار گرفته است، به طوری که بسیاری از صاحب نظران این علم را دانش کلیدی قرن 21 نامگذاری کرده اند. بدین ترتیب با توجه به جدید بودن این شاخه علمی و  سرعت بالای رشد آن در جهان، انجمن بیوانفورماتیک ایران در سال 1385 به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای این دانش در ایران تاسیس شد.

اهداف انجمن

•  گسترش، پیشبرد و ارتقای دانش بیوانفورماتیک

•  توسعه کیفی نیروهای متخصص

•  بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های بیوانفورماتیک و زیست شناسی محاسباتی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی بیوانفورماتیک ایران:
http://ibis.org.ir/find.php?item=1.57.19.fa
برگشت به اصل مطلب